Статьи

Податкові зміни: як Україна контролюватиме іноземні компанії своїх резидентів?

21 травня законопроект 1210 був підписаний президентом України та трансформувався у Закон № 466-IX, оновивши податкову систему України. Для бізнесу ухвалення цього антиофшорного закону передбачає новий порядок роботи з нерезидентами. Одне із ключових нововведень – державний контроль за іноземними компаніями резидентів України (КІК).

Що таке КІК?
З ухваленням Законопроекту 1210 року в українському законодавстві з'явилося поняття контрольованих іноземних компаній (КІК).
КІК - компанія, зареєстрована за кордоном і яка знаходиться під контролем резидента України. У категорію КІК були включені не лише юридичні особи, а й партнерства, трасти, фонди та благодійні організації.
Якщо резидент України володіє компанією за кордоном, він повинен звітувати про це до податкової, а в певних випадках і сплатити податки.

В яких ситуаціях необхідно буде подати звіт до податкової КІК?
Резидент України повинен подавати звіти про свої іноземні компанії, якщо:
· його частка в іноземній компанії становить 50% і більше;
· його частка в іноземній компанії спільно з іншими резидентами України становить не менше 10% (разом 50% і більше);
· здійснює фактичний контроль над іноземною компанією.

Якщо перші два критерії визначаються виходячи з простої пайової участі в іноземній компанії, то третій критерій має більш широке формулювання. Особа визнається контролером, якщо має можливість укладати угоди, розпоряджатися активами та банківськими рахунками, управляти компанією або просто заявлений у банку як бенефіціар. Відповідно, навіть якщо резидент України володіє компанією, яка оформлена за кордоном на номіналу, але при цьому він вказаний у банку як бенефіціар – звіт по цій компанії доведеться подати.

Які дані потрібно буде вказати в звітах про КІК?
Звіт по КІК повинен містити докладні дані про компанію, країну реєстрації, структуру власності, інформацію про доходи, співробітників та рух коштів. До звіту додаються копії фінансової звітності КІКу, що підтверджують розмір прибутку компанії за звітний рік. Таким чином, платник податків має надати абсолютно всю інформацію про свою закордонну компанію.

Оподаткування доходів КІК
Додатковим зобов'язанням для власників іноземних компаній стане сплата податків з нерозподіленого прибутку КІКу. Якщо до кінця звітного періоду на рахунку КІКу залишається нерозподілений прибуток, його власник зобов'язується заплатити в Україні 18% ПДФО + 1,5% військового збору.

Однак це правило має кілька винятків. Податок не стягується, якщо:
1. Сумарний річний оборот усіх іноземних компаній резидента України не перевищує 2 мільйонів євро.
2. КВК є громадською компанією, акції якої вільно звертаються на світових біржах.
3. Між Україною та країною реєстрації КВК є підписані податкові угоди; і # nbsp; виконується одна з двох вимог:
- КІК фактично сплачує податок на прибуток у країні реєстрації за ставкою не нижче 13%;
- Прибуток, отриманий від дивідендів/відсотків/роялті, не перевищує 50% загального доходу компанії.

Санкції за порушення вимог КІК
Закон містить перелік обставин, за яких податкова має право стягувати штрафи з платників податків за порушення правил КІК:
• неподання звіту про КІК – штраф у розмірі від 210 тис. до 2,1 млн. грн;
• несвоєчасне подання звіту про КІК – штраф у розмірі до 105 тис. грн;
• неподання або подання не в повному обсязі документації щодо КІК на запит податкової – штраф до 2,1 млн. грн.

За який період будуть подані перші звіти про КІК?
Перший звіт щодо КВК українці мають подати за період 2022-2023, тобто першим звітним роком стане 2022-й. Яким би не був запас часу, до цього треба підготуватися.

Що рекомендується зробити вже зараз, щоб спростити собі життя на момент подання першого звіту за КІК:
- провести аналіз своєї іноземної структури бізнесу. Визначити, які компанії є сенс утримувати, а які краще закрити;
- підготувати та подати фінансову звітність по всіх активних компаніях;
- відновити всі «забуті компанії» та ліквідувати їх у встановленому законом порядку. Багато держав не закривають компанії лише через неоплату щорічного мита. Компанія та дані про її бенефіціар продовжують зберігатися в регістрі, а автообмін податковою інформацією дозволить країнам легко обмінюватись усіма необхідними даними;
- Розподілити прибуток своїх іноземних компаній. Прибуток КІКу оподатковується за ставкою 19,5%, тоді як отримання дивідендів оподатковується за ставкою 9% +1,5%.

З ухваленням закону 466 в Україні починається нова епоха оподаткування. Більше не вдасться приховувати гроші на рахунках офшорних компаній. Тепер держава пильно стежитиме за рухом коштів українців за кордоном і припинятиме будь-які спроби виведення коштів з-під оподаткування. Проте не так страшний закон, як його малюють. При правильному підході цілком можна встигнути привести свою іноземну частину бізнесу в порядок і не бояться будь-яких проблем надалі.