Статьи

Сімейний фонд Ліхтенштейну, як інструмент консолідації та захисту активів

У міру збільшення кількості та вартості активів, виникає необхідність у їх правильному оформленні та захисті. Традиційно структурування приватних активів передбачає дотримання таких вимог:
·      створення превентивних механізмів, що перешкоджають втраті чи відчуженню активів;
·      забезпечення конфіденційності володіння;
·      оптимізація податкового навантаження на активи та дохід, отримані від їх реалізації.

При побудові структури володіння варто врахувати тип активів, їхнє географічне положення, вартість, призначення та ряд інших критеріїв. Традиційно для цілей міжнародного структурування приватних активів використовуються холдингові компанії, трасти чи сімейні фонди.

Одним із найефективніших інструментів для структурування приватних активів є сімейний фонд, заснований у князівстві Ліхтенштейн. Такий фонд має всі ознаки юридичної особи та поєднує в собі окремі риси компанії та трасту, при цьому, на відміну від компанії, не має акціонерів, будучи самостійним носієм прав та обов'язків, а також може володіти банківськими рахунками та майном від свого імені. Цим він відрізняється від трасту, де довірчий власник сам виступає як законний, але не бенефіціарний власник майна, переданого в траст, володіє банківськими рахунками, видає довіреності, є позивачем або відповідачем у суді і т.д.

Фонд є відокремленим майновим комплексом, який набуває статусу юридичної особи за рішенням її засновника. При створенні фонду засновник передає свої активи під управління раді фонду (виконавчий орган) на користь кола осіб (бенефіціарів), які надалі отримуватимуть дохід від управління цими активами. Таким чином, засновник втрачає право власності на майно та передає його на користь фонду. Рада фонду має лише право розпорядження майном, але не отримує права власності на нього. А бенефіціари не отримують права розпорядження чи володіння і мають право отримувати дохід від діяльності фонду (бенефіціарне право). За рахунок такого умовного поділу прав забезпечується захищеність активів, що перешкоджає їх відчуженню третіми особами – чи то судовим рішенням, чи спробою рейдерського захоплення. Наприклад, передані до фонду активи не можуть бути відчужені в рамках субсидіарної відповідальності засновника або бенефіціара.

Під управління фонду крім фінансових активів можуть бути також передані й інші матеріальні вклади – акції компаній, об'єкти рухомого та нерухомого майна, коштовності або предмети мистецтва. Факт створення фонду вказується лише у Реєстрі фондів Князівства Ліхтенштейн, який закрито для публічного доступу. Конкретні відомості про імена засновників до Реєстру фондів не вносяться, що забезпечує додаткову конфіденційність структури володіння. Правильне структурування фонду може дозволити зберегти в таємниці імена засновників або бенефіціарів, що убезпечить активи від стороннього втручання, включаючи і державні органи (наприклад вимоги щодо декларування КІК або закордонних доходів).

Фонди можуть бути використані для різних цілей, але вони не призначені для ведення повсякденної комерційної діяльності з метою отримання прибутку. Проте такі обмеження за видом діяльності не поширюються на компанії, що повністю або частково належать фонду. Сімейний фонд не підлягає загальному контролю з боку влади чи інших органів, від такого фонду також не потрібно подавати баланс або проводити аудиторську перевірку.

У Ліхтенштейні існує можливість застосовувати спеціальний податковий режим Privatvermögensstrukturen (PVS) – внаслідок чого, за умови відсутності активної комерційної діяльності, фонд повністю звільняється від оподаткування і лише зобов'язується щорічно сплачувати фіксований паушальний податок за ставкою 1 200 швейцарських франків, незалежно від суми отриманого доходу. Таким чином, податкове навантаження на структуру може бути знижено до мінімуму.

Сімейний фонд може бути використаний не тільки для вирішення поточних завдань, але і може стати інструментом планування спадкоємності та передачі сімейних активів у спадок, тим самим забезпечивши їх збереження. Законодавство Ліхтенштейна досить гнучко регулює діяльність сімейних фондів та дозволяє їх створювати з максимальним урахуванням інтересів засновників та поставлених завдань. Закон визначає лише загальні вимоги, механізм роботи фонду прописується у його статуті індивідуально.

Сьогодні існує велика кількість ризиків, які можуть призвести до втрати активів, незалежно від їхнього географічного положення. Правильно оформлена структура власності – запорука безпечного та ефективного володіння. Команда експертів Solex Group буде рада допомогти вам в організації структури та її подальшому супроводі. 

Ключові слова: захист активів, сімейний фонд, Ліхтенштейн, траст, банківський рахунок.